Sidan senast uppdaterad 2012-03-02

Teaterföreningen Enannan...


…startade sin verksamhet våren 2000.

Föreningens första mål var att sätta upp pjäsen "Enannan" som vi spelade sommaren 2002. Från början var det planerat att spela pjäsen under sommaren 2001, men av olika skäl kunde detta inte genomföras. Nu blev det istället V 24 2002.

Syftet med föreningen är att stödja det lokala amatörteaterlivet i Vintrosa/Tysslingedelen av Örebro kommun. Vi välkomnar alla som vill vara med och stödja en lokal teaterverksamhet i Vintrosatrakten. För ytterligare info - skicka ett mail eller ring till någon i styrelsen (se länken "Styrelsen").

Klicka här för att se föreningens stadgar (antagna vid årsmötet 2002).