Sidan senast uppdaterad 2017-01-14

För medlemmar.

Dags att betala medlemsavgiften för 2016-17.
Barn -12 år                  50:-
Ungdom 13-25 år         125:-
Vuxen 26 år -              150:-
Stödmedlem
               100:-
 
inbetalas på  bankgiro 5583-6829 eller Lekebergs sparbank cl.8164-4  kontonr. 4214484-0
 
I avgiften ingår tidningen Teaterforum från ATR (ej barn och stödmedlem) samt medlemskap för föreningens medlemmar i ATR och ATSÖ. Detta innebär att betalande medlemmar har möjlighet att gå kurser till självkostnadspris eller på föreningens bekostnad få gå en kurs om det fyller ett syfte för föreningens arbete och utveckling.